Μη μείνετε ποτέ εκτός τάξης!

Δείτε το πρόγραμμά μας για το σχολικό έτος 2020 - 2021

Τμήματα Προσχολικής Ηλικίας

Προκαταρκτική Α (προνήπια)
Δευτέρα και Τετάρτη 17:00 – 18:00

Προκαταρκτική Β (νήπια)
Δευτέρα και Τετάρτη 18:00 – 19:00

Τμήματα Κλασικού Μπαλέτου

Preparatoire A & B (6 – 7 ετών)
Δευτέρα και Τετάρτη  19:00 – 20:00

Preparatoire Γ ( 8 – 9 ετών)
Τρίτη και Παρασκευή 17:00 – 18:00

1st Degree A (10 – 11 ετών)
Τρίτη και Πέμπτη 18:00 – 19:00

2nd Degree A (12 – 13 ετών)
Τρίτη και Πέμπτη 19:00 – 20:15
Παρασκευή 18:00 – 19:00 (Stretching)

3rd Degree Α (14 – 15 ετών)
Δευτέρα και Τετάρτη 20:00 – 21:30
Παρασκευή 17:00 – 18:00 (Stretching) & 18:00 – 19:00 (pointe class)

Advanced 1
Τρίτη 20:15 – 21:30
Παρασκευή 19:00 – 20:00 (Stretching) & 20:00 – 21:30 (pointe class)
Σάββατο 13:00 – 15:00

Advanced 2
Τρίτη 21:30 – 23:00
Παρασκευή 19:00 – 20:00 (Stretching) & 20:00 – 21:30 (pointe class)
Σάββατο 13:00 – 15:00

Τμήματα Barre A Terre

Stretching
Παρασκευή 17:00 – 18:00 / 18:00- 19:00 / 19:00 – 20:00

Τμήματα Σύγχρονου Χορού

Jazz (από 8 ετών)
Πέμπτη 17:00 – 18:00

Σύγχρονο Α (12 – 13 ετών)
Σάββατο 9:30 – 10:30

Σύγχρονο Β (14 – 15 ετών)
Σάββατο 10:30 – 11:30

Σύγχρονο Γ
Σάββατο 11:30 – 13:00

Σύγχρονο Δ
Δευτέρα 21:30 – 23:00

Τμήματα Hip Hop

Hip Hop A (από 11 ετών)
Πέμπτη 20:15 – 21:15

Hip Hop B
Πέμπτη 21:15 – 22:15

Τμήματα Ενηλίκων

Μπαλλέτο
Τετάρτη 21:00 – 22:30

Σύγχρονο
Παρασκευή 21:00 – 22:30

Τμήματα Pilates

Pilates

Δευτέρα  17:00 – 18:00 / 18:00 – 19:00 / 19:00 – 20:00
Τετάρτη  17:00 – 18:00 / 18:00 – 19:00 / 19:00 – 20:00

Τμήματα Πρωινά

Free Ballet
Δευτέρα και Πέμπτη 11:00 – 12:30

Γυμναστική
Τρίτη 8:30 – 9:30

Σύγχρονο
Τετάρτη 13:00 – 15:00

Κάρακτερ
Παρασκευή 11:00 – 12:30