Μη μείνετε ποτέ εκτός τάξης!

Δείτε το πρόγραμμά μας για το σχολικό έτος 2020 - 2021

Προκαταρκτική Α (προνήπια)
Δευτέρα και Τετάρτη 17:30 – 18:30

Προκαταρκτική Β (νήπια)
Δευτέρα και Τετάρτη 17:30 – 18:30

Preparatoire A (6 – 7 ετών)
Δευτέρα και Τετάρτη 19:00 – 20:00

Preparatoire Β + Γ (8 – 9 ετών)
Δευτέρα και Τετάρτη 20:00 – 21:00

1ου Βαθμού Α + Β (10 – 11 ετών)[] [/]
Τρίτη και Πέμπτη 17:30 – 18:30

2ος Βαθμός Β  (12 – 13 ετών)
Τρίτη και Πέμπτη 19:00 – 20:30
Παρασκευή 20:00 – 21:00 (Stretching Α)

3ου Βαθμού Β  (14 – 15 ετών)
Δευτέρα και Τετάρτη 21:00 – 22:30
Παρασκευή 19:00 – 20:00 (Τέντωμα Β)

Advanced
Τρίτη 20:30 – 22:00
Παρασκευή 19:00 – 20:00 (Stretching Γ)

Φυτώριο Μπαλλέτου (Προεπαγγελματικό τμήμα)
 Παρασκευή 17:00 - 19:00

Stretching
Παρασκευή 19:00 – 20:00 / 20:00 – 21:00

Σύγχρονο Α (11 – 13 ετών)
Σάββατο 10:00 – 11:00

Σύγχρονο Β + Γ (14 – 16 ετών)
Σάββατο 11:00 – 12:30

Φυτώριο Σύγχρονου ( Προεπαγγελματικό τμήμα)
Σάββατο 13:00 – 15:00

Hip Hop A (από 11 ετών)
Πέμπτη 20:30 – 21:30

Hip Hop B (από 15 ετών)
Πέμπτη 21:30 – 22:30

Μπαλλέτο Ενηλίκων
Κατόπιν συνεννόησης με ευέλικτο ωράριο

Σύγχρονο Ενηλίκων
Παρασκευή 21:00 – 22:30

Pilates
Τετάρτη 19:00 – 20:00 και Παρασκευή κατόπιν συνεννόησης (online)

Free Ballet (Professional)
Δευτέρα 12:00 – 13:30
Πέμπτη 11:00 – 12:30

PROGRESSING BALLET TECHNIQUE (PBT)
Σάββατο 15:30 – 17:00 (το πρώτο Σάββατο του κάθε μήνα)

Χοροθεραπεία Ομάδα Ω (εργαστήριο χοροθεραπείας για άτομα ώριμης ηλικίας)
Κατόπιν συνεννόησης με ευέλικτο ωράριο