Μη μείνετε ποτέ εκτός τάξης!

Δείτε το πρόγραμμά μας για το σχολικό έτος 2017 - 2018

Τμήματα Προσχολικής Ηλικίας

Προκαταρκτική Α
Δευτέρα και Τετάρτη 17:00 – 18:00

Προκαταρκτική Β
Δευτέρα και Τετάρτη 18:00 – 19:00

Τμήματα Κλασικού Μπαλέτου

Preparatoire A
Δευτέρα 19:00 – 20:00 και Πέμπτη 17:00 – 18:00

Preparatoire Β
Τετάρτη 19:00 – 20:00 και Παρασκευή 18:30 – 19:30

Pre – 1stA

Δευτέρα 20:00 – 21:00 και Πέμπτη 18:00 – 19:00

Pre – 1st B
Τρίτη 20:00 – 21:00 και Πέμπτη 19:00 – 20:00

Pre – 2nd
Τετάρτη 20:00 – 21:30 και Παρασκευή 19:30 – 21:00

Pre – 3rd
Τρίτη 18:00 – 19:30 και Παρασκευή 17:00 – 18:30 (point class)

Advanced
Τετάρτη 21:30 – 23:00
Παρασκευή 15:30 – 17:00 (point class )
Σάββατο 14:00 – 16:00

Τμήματα Barre A Terre

Stretching Α1
Παρασκευή 16:00 – 17:00

Stretching A2
Παρασκευή 18:30 – 19:30

Stretching Β
Παρασκευή 17:00 – 18:00

Τμήματα Σύγχρονου Χορού

Jazz
Σάββατο 9:30 – 10:30

Modern Jazz
Σάββατο 10:30 – 11:30

Σύγχρονο Α1
Σάββατο 11:30 – 12:30

Σύγχρονο Α2
Σάββατο 12:30 – 13:30

Σύγχρονο Β
Δευτέρα 21:00 – 22:30

Τμήματα Hip Hop

Hip Hop A
Πέμπτη 20:00 – 21:00

Hip Hop B
Πέμπτη 21:00 – 22:00

Τμήματα Ενηλίκων

Μπαλλέτο
Τρίτη 21:00 – 22:30

Σύγχρονο
Παρασκευή 21:00 – 22:30

Τμήματα Pilates & Yoga

Δευτέρα  18:00 – 19:00 / 19:00 – 20:00
Τετάρτη 17:00 – 18:00 / 18:00 – 19:00 / 19:00 – 20:00 / 20:00 – 21:00

Yoga
Παρασκευή 19:30 – 20:30