Μη μείνετε ποτέ εκτός τάξης!

Δείτε το πρόγραμμά μας για το σχολικό έτος 2019 - 2020

Τμήματα Προσχολικής Ηλικίας

Προκαταρκτική Α
Δευτέρα και Τετάρτη 17:00 – 18:00

Προκαταρκτική Β
Δευτέρα και Τετάρτη 18:00 – 19:00

Τμήματα Κλασικού Μπαλέτου

Preparatoire A
Δευτέρα 19:00 – 20:00 και Τετάρτη  19:00 – 20:00

Preparatoire Β
Τρίτη 18:00 – 19:00 και Παρασκευή 17:00 – 18:00

Pre – 1st DEGREE
Τρίτη 19:00 – 20:00 και Πέμπτη 17:00 – 18:30

Pre – 2nd DEGREE
Τρίτη 20:00 – 21:15 και Πέμπτη 18:30 – 20:00

Pre – 3rd DEGREE
Τετάρτη 20:00 – 21:30 ,  Παρασκευή 17:00 – 19:00 και Σάββατο 12:00 – 13:30

Advanced 1
Τρίτη 15:30 – 17:00, Παρασκευή 18:00-20:00 και Σάββατο 13:30- 15:00

Advanced 2
Τρίτη 21:15 – 22:45, Παρασκευή 19:00-21:00 και Σάββατο 15:00 – 16:30

Τμήματα Barre A Terre

Stretching
Παρασκευή 17:00 – 18:00 / 18:00- 19:00 / 19:00 – 20:00

Τμήματα Σύγχρονου Χορού

Jazz
Τρίτη 17:00 – 18:00

Modern
Σάββατο 10:00 – 11:00

Σύγχρονο Α
Σάββατο 11:00 – 12:00

Σύγχρονο Β
Δευτέρα 20:00 – 21:30

Σύγχρονο Γ
Δευτέρα 21:30 – 23:00

Τμήματα Hip Hop

Hip Hop A
Πέμπτη 20:00 – 21:00

Hip Hop B
Πέμπτη 21:00 – 22:00

Τμήματα Ενηλίκων

Μπαλλέτο
Τετάρτη 21:00 – 22:30

Σύγχρονο
Παρασκευή 21:00 – 22:30

Τμήματα Pilates & Yoga

Pilates

Δευτέρα  18:00 – 19:00 / 19:00 – 20:00
Τετάρτη  18:00 – 19:00 / 19:00 – 20:00

Yoga
Παρασκευή 20:00 – 21:00